FOR YOU AVILABLE QUALITY

 

"Orto Pro" Vitez


 

Contacts

Ortopedska i rehabilitacijska pomagala
"Orto - Pro"

Stara Bila b.b., 72250 Vitez

E-mail: info@orto-pro.com

Phone.: 030 711 454

Fax.: 030 711 060

Mobile.: 063 334 028

Mobile.: 063 414 546

Contact person: Dragica Livančić

ID number: 4336921450004

PDV number: 336921450004

Unicredit Bank d.d. Vitez - 3382502278354959

Raiffeisen Bank d.d. Vitez - 1610700007560059

Copyright WIZARD STUDIO Prosinac, 2006.